Home

Algemene informatie

 

Probusclub Aalst-Waalre e.o. 

De club stelt zich ten doel personen uit Aalst-Waalre en omgeving, die hun actieve loopbaan beëindigd hebben of binnen korte termijn zullen beëindigen, bij elkaar te brengen door het regelmatig houden van bijeenkomsten.

De club  wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen. We kijken bij nieuwe leden vooral naar jonge  postactieven om de gemiddelde leeftijd te drukken. De leeftijden bevinden zich tussen de ca 67 en 90 jaar. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

 • Opgericht in 2003
 • Maakt deel uit van Probus Nederland
 • De leden zijn allen heren, woonachtig in Aalst-Waalre, Heeze-Leende en omstreken.
 • De club telt ca 30 leden.
 • We komen 1 keer in de maand op de 3e donderdag bij elkaar. We beginnen om 10.00 uur. Na de vergadering, die we kort houden, wordt er meestal een lezing gehouden. Hiervoor worden sprekers bij voorkeur  uit eigen kring of van buiten  uitgenodigd. De lezingen omvatten een breed scala aan onderwerpen. Omstreeks 12.30 uur is er aansluitend een gezamenlijke lunch
 • Als er 5 donderdagen in een maand zitten is er op de 5e donderdag een programma met de partners, ca 4 keer per jaar.
 • Ook vindt  er met  regelmaat een bedrijfsbezoek of excursie plaats.
 • Vaste hoogtepunten gedurende het verenigingsjaar zijn : de nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering
 • Nieuwe leden worden gerekruteerd uit het netwerk van de leden.
 • De club zal geen stelling(en) innemen op politiek noch op godsdienstig gebied
 • Café restaurant “De Volmolen fingeert als onze vaste stek, Volmolen 1 5561VH Riethoven, tel 040-2533498

 

De naam PROBUS  is een acroniem van PROfessionals and BUSinessmen.